COSTERS DEL SEGRE, UN EXEMPLE DE SOSTENIBILITAT

COSTERS DEL SEGRE, UN EXEMPLE DE SOSTENIBILITAT

Desprès de tres anys del llançament del programa de sostenibilitat únic a nivell de denominació d’origen, s’ha experimentat una millora contínua, els resultats obtinguts demostren una gran implicació del sector cada cop més conscienciats a preservar el territori.

Dijous 16 de juny de 2016, en el transcurs d’una trobada de la DO Costers del Segre celebrada a Montsonís, s’han presentat els tercers resultats del Programa de Sostenibilitat.
Els resultats presentats en aquesta tercera enquesta, han mostrat la evolució respecte l’any passat en quant nombre de viticultors i cellers que s’han adherit al programa, producció global que representen, activitats on els viticultors i cellers de Costers del Segre tenen un elevat grau de sostenibilitat i d’altres que tenen un gran marge de millora,etc.
El Sr. Xavier Farré, president de la Denominació d’Origen Costers del Segre, ha explicat com aquest estudi permet observar el grau de sostenibilitat de la Denominació d’Origen Costers del Segre, tant a nivell de celler, com de viticultor. L’objectiu del Programa es la millora continua i, observant l’evolució dels resultats obtinguts, es pot afirmar que s’està complint amb l’objectiu marcat.

El fet de treballar amb àmbits i sub-àmbits permet veure a la DO Costers del Segre quins son els punts forts de la DO i els punts febles, poden incidir en la millora d’aquests últims mitjançant jornades tècniques, formació, assessorament, etc.

Les conclusions segons els resultats obtinguts són:

General: Bon nivell de sostenibilitat general, cada cop, tant cellers com viticultors, treballen en accions de millora que fan possible treure un bon producte de qualitat preservant el territori.

Cellers: Els cellers presenten un alt grau de compromís amb la sostenibilitat, el qual s’ha vist augmentat respecte el primer any (evolució positiva), complint d’aquesta manera l’objectiu del Programa que és la millora continua.

Viticultors: Els viticultors de la Denominació d’Origen Costers del Segre estan molt compromesos amb la sostenibilitat, realitzant accions per tal de preservar el territori. L’evolució del grau de sostenibilitat ha estat notable, de 1,30 a 2,16 punts sobre 3.

D’aquest estudi destaca un important increment tant del nombre de viticultors com de cellers adherits al programa així com la superfície de vinya adherida que representa el 80% de la superfície total de vinya inscrita.

La DO Costers del Segre conscient de la importància en l’aprofitament dels recursos naturals, el tractament de residus i la reutilització de materials junt a l’afany de millora constant, continua treballant en el seu Programa de Sostenibilitat, pioner a l’estat espanyol.

Esperem seguir treballant en aquesta línia i que d’aquí uns anys puguem veure com el grau de compromís per la millora de la sostenibilitat en el conjunt de la DO, tingui un reflex en la qualitat dels vins i una garantia de qualitat addicional pels seus consumidors, de manera que sigui possible deixar un món millor del que vàrem trobar al inici d’aquesta iniciativa.