El Consell Regulador de la DO Costers del Segre constitueix nova Junta i escull Tomàs Cusiné com a President.

El Consell Regulador de la DO Costers del Segre constitueix nova Junta i escull Tomàs Cusiné com a President.

  • Tomàs Cusiné renova la presidència a la Junta del Consell Regulador de la DO Costers del Segre.
  • Els deu membres suplents es sumaran als titulars en les convocatòries de junta per tal de buscar la màxima participació i implicació dels cellerers i viticultors.

 

Lleida, 14 de Maig de 2019. En la constitució de la nova comissió rectora del Consell Regulador de la DO Costers del Segre, que va tenir lloc dilluns 13 de maig a la seu del Consell Regulador, s’ha presentat llista única i ha renovat presidència el Sr. Tomàs Cusiné, actual President de la DO Costers del Segre.


Tomàs Cusiné ha mantingut converses amb els cellers de les 7 subzones de la DO Costers del Segre, i ha acordat una llista única amb una àmplia representació dels cellers, sumant els deu membres suplents als titulars en les convocatòries de junta. L’objectiu és buscar la màxima participació i implicació dels cellerers i viticultors en l’òrgan de govern, així com una representació de les 7 subzones.

La nova junta del CR DO Costers del Segre estarà constituïda pels següents vocals titulars (per ordre de censos):

1. Sr. Carles Ahumada Batlle en representació de L’Olivera SCCP.
2. Sr. Joan Boldú Alfonso.
3. Sr. Xavier Cepero Yeste en representació de Castell del Remei SL.
4. Sr. Joan Esteve Julià en representació de Codorniu SA.
5. Sr. Jordi Civit en representació de Don Jesús SA.
6. Sr. Josep Mª Alavedra Riera en representació de Clos Tredos.
7. Sr. Tomàs Cusiné Barber en representació de Tomàs Cusiné SL.
8. Sr. Josep Mª Rabassa i Andorra en representació de Batlliu de Sort SL.
9. Sr. Joan Porcioles Buixó en representació de Costers del Sió SL.
10. Sra. Marta Porta Bleda en representació de Vall de Baldomar, SL.

Juntament amb el següents vocals suplents, que tindran veu i opinió en les juntes del Consell Regulador, però no vot:

1. Sr. Magí Raventós en representació de SAT Vallfonda.
2. Sra. Eva Bonet Baqué en representació de La Planeta Comalats SL.
3. Sr. Xavier Farré Fernández-Urrutia en representació de Fiplana, SA.
4. Sra Rosa Bisa Felip.
5. Sra. Sara Jové Balasch en representació de Mas Blanch i Jové SLU.
6. Sr. Jaume Capdevila Capdevila en representació de la Coop. del Camp de Maldà SCCL.
7. Sra. Rosa Xifré Josa en representació del Celler Matallonga.
8. Sr. Raül Bobet Almenara en representació de Castell d’Encús, SL.
9. Sr. Antonio Aldomà Sans en representació de Vinya els Vilars, SL.
10. Sr. Isidre Ribalta Valls en representació de Carviresa SA.